Ģimeņu savstarpējās palīdzības modelis – paraugs ikvienai pašvaldībai

Pašlaik Jūrmalā norisinās savstarpēja izlīdzēšana un palīdzība no ģimenes ģimenei, bet tas notiek samērā kūtri. Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrības priekšsēdētāja Evita Ostrovska stāsta, ka ģimenes baidās vaicāt pēc palīdzības, tā vietā vairāk paļaujoties uz iespēju atrast ģimenei nepieciešamo apģērbu, rotaļlietas vai mācību līdzekļus, kur vien var. Tā nav normāla prakse 21.gadsimta pilsētā!

Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrības priekšsēdētāja Evita Ostrovska

“Gandrīz katrs ir sastapies ar situāciju, kad, bērniem augot, pavasarī un rudenī rodas jautājums, kur likt vēl pavisam labos apģērbus un apavus, no kuriem bērns ir izaudzis. Daļai ģimeņu ir radu bērni laukos, kaimiņi vai draugi, kuriem apģērbs nepieciešams, taču dažkārt apģērbi paliek bēniņos vai veco drēbju lādē. Tajā pašā laikā mums apkārt ir bērni, kuriem drēbes būtu nepieciešamas un kuri priecātos tās saņemt,” komentē Ostrovska.

Pirms vairākiem gadiem Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrība aizsāka projektu “Vērīgs. Atbildīgs. Brīvs.” Tā ietvaros veidota sistēma, kuras pamatā no vienas puses ir ģimenes, kas vēlas palīdzēt citiem, un no otras puses – ģimenes, kurām palīdzība ir nepieciešama.

Šobrīd Jūrmalā jau ir vairākas ģimenes ar labu materiālo stāvokli, kuras palīdz citām ģimenēm, regulāri ziedojot drēbes un apavus, kā arī aicinot mazāk nodrošināto ģimeņu bērnus atpūsties kopīgos kultūras vai izklaides pasākumos – aizvest uz teātri, kino, atrakcijām, nometnēm vai sporta nodarbībām kādu bērnu, kura ģimenes iespējas un rocība neļauj šādus pasākumus apmeklēt.

Ostrovska skaidro, ka biedrības mērķis ir nodibināt ilglaicīgas un pastāvīgas palīdzības attiecības tieši starp konkrētām ģimenēm, lai savstarpējās palīdzības procesā nebūtu nepieciešams katru reizi iesaistīt biedrību un citus starpniekus.

“Mēs dzīvojam vienotā telpā, un ļoti svarīga ir sabiedrības saliedētība. Es uzskatu, ka ģimenes palīdzot parāda saviem bērniem lielisku piemēru – šādā veidā bērni tiek iedvesmoti atvērtībai un laipnai attieksmei pret saviem vienaudžiem. Bērniem ir svarīgi redzēt, ka viņam apkārtējie pieaugušie cits citu atbalsta. Turklāt – palīdzēt taču ir tik vienkārši!” min Evita Ostrovska.

Ostrovska turpina: ”Darbojoties Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrībā, katru nedēļu uzzinu par jaunām problēmsituācijām. Bērniem no maznodrošinātām ģimenēm trūkst apģērba, apavu, mācību līdzekļu. Katru nedēļu uzklausu ģimeņu vajadzības un meklēju iespējas sniegt nepieciešamo palīdzību. Paldies tām ģimenēm, kuras jau ir izvēlējušās palīdzēt citiem, par to skaļi nesakot un savu darbību nepubliskojot. Taču mēs sava projekta ietvaros pastāstām par šādu iespēju un aicinām piedalīties tos, kuri to vēl nav izdarījuši.”

Tāpat viņa aicina ģimenes, kurām nepieciešama materiālā palīdzība, atsūtīt uz epastu jgab@inbox.lv savu adresi, bērnu skaitu, dzimumu un vecumu, kā arī informāciju par nepieciešamo materiālo palīdzību. Papildus Ostrovska apkopos informāciju, ko maznodrošinātās ģimenes ir norādījušas anketā, piesakoties pārtikas pakām akcijas “Paēdušai Latvijai” ietvaros, un centīsies veltīt uzmanību arī šīm ģimenēm.

Koordinācijas darbu starp ģimenēm, ievērojot diskrētumu un konfidencialitāti, nodrošinās Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrība. Tāpat palīdzības sniegšanai un saņemšanai iespējams pieteikties, rakstot Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrības Facebook lapā.

“Mums ir jāmaina palīdzības forma. Ar laiku gribam ģimenes saliedēt savā starpā, lai Jūrmalā veidotos vienota sabiedrība. Katrs mazumiņš, labais darbiņš, ko izdarām citiem, nes kopīgu labumu visiem. Aicinu jūrmalniekus savstarpēji sadraudzēties vēl vairāk, jo tas tikai bagātina mūs pašus!” aicina Ostrovska.

Atbildēt