Iedzīvotāji raksta… meistarstiķis

Ceriņu ielas 42 nama ļaudis Dubultos ilgi un pacietīgi gaidīja, līdz beidzot sagaidīja. Patiesībā, kopš dzīvoju šajā namā (no 1980.g), laukumiņš pie ieejas durvīm vienmēr bijis izdrupušām seguma plāksnēm, kur paklupt varēja pat stāvot uz vietas un runājoties ar kaimiņiem.

Nu sanāca krietni vīri, nedēļām mērīja, ņēmās, pūlējās, līdz beidzot sameistaroja. Kā nu prata. Instalāciju “ Monuments kontrolakai” – ja tas atrastos mūsdienīgās mākslas izstāžu laukumā.

Tomēr tā nav. Unikālais veidojums atrodas pie vienīgās ieejas namā 12 dzīvokļu iemītniekiem.

Te nāk prātā K. Meladzes dziesmas teksts par māju, no kuras “projāmejot paklanos, klusi Dievu palūdzos” .

Ceriņu ielas 42 namam nu “klanīsies” daudzi – kā atnākot, tā aizejot – ja uzmanīgi nesekos katram solim, ko sper uz šī celiņa. Švakāk klāsies tiem, kuri ratos vai dies’ pas’ – uz ātrās palīdzības nestuvēm. Tādiem te labāk nerādieties. Jūs sagaida nopietna šķēršļa pārvarēšana – kontrolaka!

Iedzīvotāja

Atbildēt