VAS “Latvijas dzelzceļš”: cīņa ar vilcienu ir bezjēdzīga un nelīdzvērtīga  

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, ka cīņa ar vilcienu ir bezjēdzīga un nelīdzvērtīga, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) šodien uzsāk sociālu kampaņu par drošu dzelzceļa šķērsošanu un rīcību dzelzceļa tuvumā. Tās ietvaros LDz atgādina drošas dzelzceļa šķērsošanas noteikumus un uzsver, ka dzelzceļu drīkst šķērsot tikai tam paredzētajās vietās, ievērojot drošības principus un pārliecinoties, ka netuvojas vilciens. 

Lasīt vairāk

AS “Sadales tīkls” Jūrmalā atjauno elektrotīklu

Lai Jūrmalā nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” pilsētas teritorijā pakāpeniski atjauno gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīklu, kas nodrošina elektroapgādi līdz pat vairākiem tūkstošiem klientu.   Šogad Jūrmalā AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 5,4 km garumā, zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 31 km garumā un 

Lasīt vairāk