Jūrmalas Alternatīvās skolas audzēkņi absolvējuši izglītojošo projektu “Debašu Līderu skola”

Latvijas svētku dienā 4. maijā, organizācijas “QUO tu domā” izglītojošais projekts “Debašu Līderu skola” piedzīvoja savu pirmo izlaidumu. Divdesmit Latvijas skolu jaunieši un skolotāji pulcējās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai prezentētu savus debašu klubus, kas tapuši projekta ietvarā, atskatītos uz dalību starptautiskajos debašu turnīros un saņemtu projekta absolvēšanas apliecinājumus.

“QUO tu domā?” izpilddirektors Mārtiņš Vaivars ir gandarīts par paveikto 2016/2017 mācību gadā: “Mērķis, sistemātiski strādāt ar Latvijas skolu jauniešiem un izglītot par to, kā kritiski domāt, veidot argumentus, publiski uzstāties, ir sasniegts. Ar šī projekta palīdzību arvien vairāk skolās parādās debašu klubi, kas, uzsākot “QUO tu domā?” darbību, Latvijā bija palikuši pavisam nedaudzās skolās. Bet debašu klubi ir neatņemama sastāvdaļa mācīšanās procesā tādās valstīs kā Lielbritānija un Amerikas Savienotajās Valstīs.”

“QUO tu domā?”, vadot apmācības par kritisko domāšanu, argumentēšanu, loģikas kļūdām un debatēšanu, nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams sistemātiski strādāt ar jauniešiem un izvirzīt viņiem uzdevumu savās skolās dibināt debašu klubus, kur iegūtas zināšanas tiek nodotas saviem skolas biedriem. 40 skolēni no visas Latvijas jau šobrīd projekta ietvaros veiksmīgi ir nodibinājuši dažāda lieluma debašu klubus, regulāri organizēdami debates un apmācības, kā arī piedalīdamies Eiropas līmeņa debašu sacensībās.

Arī Jūrmalas Alternatīvās skolas skolēni – Pauls Pāvils Jākobsons, Niklāvs Raudseps – un skolotājs Arnis Kleinbergs saņēma sertifikātus par projekta absolvēšanu. Paši projekta dalībnieki norādīja, ka iespēja apgūt debašu prasmes ir bijusi ļoti noderīga! Un, kā norādījis skolēnu projekta mentors Rasmuss: „Kaut skolēni vēl ir pamatskolā, viņu uzņēmība un organizēšanas spējas, uzrunājot un piesaistot citus skolēnus debašu nodarbībām, ir ļoti apsveicama!”

Projekts ir tapis sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā un tiks turpināts arī nākamajā mācību gadā. Latvijas skolu jaunieši var sāk plānot savu dalību projektā, jo jau augustā tiks izsludināta pieteikšanās.

Atbildēt