Par pieciem miljoniem eiro plāno izveidot vienotu operatīvo dienestu zvanu centru

Jūrmalas Ziņas

, Latvija

Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centram no Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda būs pieejami pieci miljoni eiro vienota operatīvo dienestu zvanu centra izveidei.

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), projekta virsmērķis ir uzlabot sabiedrībai sniedzamo operatīvo dienestu – Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta – pakalpojumu pieejamību, pakalpojumu sniegšanas savlaicīgumu un to kvalitāti, kā arī nodrošināt vienota zvanu kontaktu centra funkcionalitāti valsts operatīvo dienestu darbības efektivitātes uzlabošanai.

Projektam ir izvirzīti vairāki mērķi – paaugstināt 112 pakalpojuma efektivitāti un savlaicīgumu, kā arī uzlabot tā pieejamību un ieviest tā kontroli, dienestiem nodrošināt pilnas informācijas pieejamību par ārkārtas notikumu tiešsaistes režīmā, izveidot ārkārtas ziņojumu (zvanu, eZvanu, īsziņu un citu) saņemšanas vienotu tehnoloģisko vidi un modernizēt operatīvo dienestu resursu vadības sistēmu.

VARAM norāda, ka 112 pakalpojuma esošā kvalitāte nav pieņemama, jo ārkārtas zvana pāradresācijas nepieciešamības gadījumā ir atkārtoti jāinformē cita dienesta operators par notikuma vietu un apstākļiem. Līdz ar to tiek zaudēts laiks, kas ārkārtas notikumos ir būtiskākais no faktoriem, kā arī pastāv varbūtība, ka tehnisku vai citu iemeslu dēļ zvana savienojums ar citu operatīvo dienestu var nenotikt vai tas var pārtrūkt sarunas laikā. Tādejādi pāradresācijas gadījumā cita operatīvā dienesta operators var nesaņemt būtisku informāciju, kas nepieciešama, lai operatīvi un pienācīgi varētu reaģēt uz notikumu.

Valstī eksistējošo īso kodu numuru zvanu apstrādes procesā šobrīd ir identificētas vairākas problēmas – ilgs zvana apstrādes laiks, nepietiekamā funkcionalitāte informācijas sistēmai “Atrašanās vietas datu bāze”. Tāpat netiek nodrošināta vienota kartogrāfiskā sistēma, nav iespējams veikt uz numuru 112 un citiem īso kodu numuriem ienākošo ziņojumu analīzi (grupēšanu, statistiku) un pakalpojuma kvalitātes kontroli, nav iespējas nodot sākotnējo un papildu informāciju par notikumu citiem dienestiem, nav nodrošināta sakaru rezervēšana augstākajā līmenī, nav vienotas operatīvo dienestu resursu uzskaites un vadības sistēmas, kā arī operatīvajiem dienestiem nav vienotas sarunu ierakstu pārvaldības sistēmas, uzsver VARAM.

Pārraugot ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu īstenojamās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju programmas, VARAM sākotnēji veido sarakstu ar atbalstāmajiem projektiem un iekļauj tos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā.

Valdības atbalstītais rīkojuma projekts paredz apstiprināt un iekļaut šajā sarakstā projektu “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”.

Kā projekta iesniedzējs un atbildīgais par īstenošanu un plānoto rezultātu sasniegšanu noteikts IeM Informācijas centrs. Paredzēts, ka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai jāuzrunā IeM Informācijas centru iesniegt projektu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”.

Pēc projekta pabeigšanas noteiktas projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 580 750 eiro gadā, tai skaitā 88 336 eiro segs no IeM budžetā pieejamiem resursiem, un 492 414 eiro pieprasīs papildus.

Atbildēt