Evita Ostrovska: Rūpēs par grūtībās nonākušajiem

Vēl dzīvā atmiņā laiks, kad tūlīt pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas Jūrmalas skolas, slimnīcas, bērnu dārzus pārpludināja ārvalstu humānās palīdzības pakas. Atceros, kā Pumpuru vidusskolā mazā sporta zāle tika piekrāmēta ar apģērbu un sadzīves preču kalniem, ko sūtīja draudzīgās Somijas līdzjūtīgie cilvēki.  Katra brīvstunda tika pavadīta, lai atrastu sev, savai ģimenei ko noderīgu.

Evita Ostrovska, Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrības priekšsēdētāja

Badu necieta neviens, arī apģērbti bijām. Tomēr šāda palīdzība netika nedz nonievāta, nedz noraidīta. Ziedošana, palīdzības sniegšana trūkumā nonākušajiem ienāca mūsu dzīvē un nu kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Ārvalstu palīdzības konteinerus vairs nemana, tā vietā paši rūpējamies par trūkumā nonākušajiem. Pērnā gada rudenī ikviens jūrmalnieks, kurš iepirkās lielveikalā Rimi, droši vien pamanīja smaidīgus cilvēkus, kuri piedāvāja  pircējiem piepildīt vēl vienu iepirkumu maisiņu ar ilgi uzglabājamiem produktiem, lai atbalstītu tos, kuru finansiālais stāvoklis ir strauji vai negaidīti pasliktinājies.

Akcijas autori –  biedrība „LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA” , aicinot talkā reģionālos partnerus, uzsāka pārtikas paku vākšanu un to dalīšana turpinās joprojām.

Mūsu pilsētā samariešu aktivitātei pieslēdzās Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrība.

Evita Ostrovska, biedrības priekšsēdētāja, ar gandarījumu atceras, kā Lielupes lielveikalā Rimi kopā ar kolēģiem piedāvājuši vairāk kā 600 iepirkumu maisiņus trūkumcietēju atbalstam. Atsaucība bijusi necerēti liela. 75 % no uzrunātajiem veikala apmeklētājiem atbildējuši aicinājumam un iesaistījušies palīdzības sniegšanā ar ko nu katrs spējis – sākot no tējas paciņas, līdz pārpildītam iepirkumu maisam.

“Jāsaka gan, ka visdāsnākie bija krievvalodīgie cilvēki. Tiem sekoja dažādu valodu pensionāri, sirmgalvji, kuri paši varētu pretendēt uz pabalsta saņemšanu, “ ar smaidu par piedzīvoto akcijā stāsta Evita.

Tomēr pasākuma otrā daļa – pārtikas paku nodošana adresātam – ir dažādu piedzīvojumu apvīta.

Latvijas samariešu biedrība saviem reģionālajiem partneriem izvirzījusi striktas vadlīnijas, pēc kurām jāizvērtē ikviens pretendents pakas saņemšanai.

Izstrādāts dokuments, kas paredz ne vien mērķi un kritērijus, bet arī atskaites regularitāti un formu, kā akcijas dalībniekiem apliecināt savu ieguldīju un godaprātu.

  • Programmas “Paēdušai Latvijai” mērķis ir sniegt atbalstu ar pārtiku centīgām ģimenēm ar bērniem, senioriem un invalīdiem ar zemiem ienākumiem (zem iztikas minimuma 252 EUR). Svarīgi, ka šīs programmas palīdzība nedrīkst dublēt citu palīdzības programmu sniegto atbalstu, piemēram, Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām.
  • Pārtikas paku no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” prioritāri var saņemt ģimenes ar bērniem un nepilnas ģimenes ar bērniem – viens vecāks, ar zemiem ienākumiem.
  • Papildus nosacījumi pārtikas pakas saņemšanai:
  1. ģimenei pašvaldība nav piešķīrusi un formālu iemeslu dēļ nevar piešķirt trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu;
  2. ģimenes ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu (252 EUR)
  • Prioritāte tiek dota ģimenei ar bērniem ar zemākiem ienākumiem uz vienu ģimenes locekli.
  • Izņēmumu gadījumos paku var piešķirt ģimenēm, kurām vienam no strādājošajiem ir kritiski samazināta alga, bankrotējis savs uzņēmums, zuduši citi ienākumi, finanšu samazināšanas dēļ atņemta budžeta vieta augstskolā vai stipendija citā izglītības iestādē u.c. iemesli, kuru dēļ cilvēks nespēj sevi un savu ģimeni nodrošināt ar ikdienā nepieciešamo pārtikas daudzumu. Tomēr šīs ģimenes nebūs prioritārās. Reģionālo partneru atbildība ir izvērtēt ģimenes atbilstību šim kritērijam.
  • Viena ģimene no Pārtikas bankas var saņemt vienu pārtikas paku. Ģimenes ar 6 un vairāk cilvēkiem var saņemt divas pakas, ja organizācijai tās ir pieejamas. Izvēles situācijā priekšroka tiek dota pirmajai pakai citai ģimenei, tikai pēc tam izsniedzot otru paku lielajām ģimenēm.

Pagājis diezgan liels laiks, līdz iedzīvotāji Kauguros, Talsu šosejā 39 ielāgojuši ceļu pēc sniegtās palīdzības un nu jau regulāri katru piektdienu nāk uz šejieni, lai saņemtu savu pārtikas paku.

“Cenšamies izvērtēt katra iedzīvotāja patieso vajadzību saskaņā ar palīdzības akcijas noteikumiem – kuram izsniegt vienu paku, kuram vairākas, kur labāk cepumi un bērnu uzturs, kur eļļa, konservi, cukurs… nav viegli visiem izpatikt, “ stāsta E. Ostrovska.

“Atnāk viena tante un baras uz mani, kāpēc tikai viena konservu kārbiņa viņai ielikta maisā, kaimiņiene esot teikusi, ka citai kaimiņienei tikušas divas. Kāda ģimene reiz sāka mūsu telpā dalīt savā starpā ziedojumu. Nevarēdami vienoties, kurš ņems miltus, kurš makaronus – galu galā ES saņēmu tādu kā lāstu par to, ka esmu radījusi ieganstu ģimenes strīdam,” līdzjūtīgu smaidu sejā turpina Evita.

“Protams, ka pamatā cilvēki ir ļoti pateicīgi par sniegto atbalstu. Jūrmalas ģimeņu atbalsta biedrība līdz šī gada 9. februārim kopumā ir izsniegusi 118 pārtikas pakas. No tām 29 pakas ir izsniegtas ģimenēm ar bērniem, un 89 – pārējiem – senioriem un citiem maznodrošinātajiem.”

Sarūpēts ir gana daudz un pārtikas izsniegšana vēl turpinās. Apmēram 150  pakas gaida saņēmējus. Iespējams, marta beigās samariešu kustība atjaunos pārtikas atbalsta sniegšanu un cilvēki lielveikalos atkal tiks uzrunāti.

Tāpēc gaidīti tiek visi jūrmalnieki, kuriem svarīgs un nozīmīgs šāds līdzcilvēku atbalsts.

Lauma Kalpone, ziņu dienests

Atbildēt